Har du lyst til at være med i Integrationsrådet

Tirsdag d. 23. november afholdes der valg til Integrationsrådet på Center for Dansk og Integration kl. 17. Hvis du ønsker at være en del af Integrationsrådet skal du udfylde skemaet nederst på siden.

04.11.21
Tirsdag d. 23. november 2021 afholdes Integrationsrådsvalget


Køge Kommunens etniske minoritetsgrupper vælge fem nye repræsentanter til Integrationsrådet.

Man kan stille op som kandidat og stemme når man:

i)       Er fyldt 18 år på valgdagen

ii)     Er tilmeldt Folkeregisteret i Køge Kommune

iii)   Har anden etnisk baggrund end dansk

Der skal vælges fem repræsentanter og 2 suppleanter for hver af disse repræsentanter.

På valgdagen for kandidaterne mulighed for at præsentere sig selv, hvorefter der stemmes.

Valget finder sted i lokale 1 hos Center for Dansk og Integration, Ølby Center 53, 4600 Køge, kl. 17.00

Opstillingsskema til kandidater


Hvis du ønsker at høre mere om Integrationsrådets arbejde kan du kontakte Integrationsrådets sekretær Ellen Louise på 24472805 eller ellen.christiansen@koege.dk