Grundlovsceremoni

For at blive dansk statsborger skal du møde op til ceremonien og underskrive en erklæring om at overholde grundloven.

24.08.21

Grundlovsceremonien er for alle Køgeborgere, som har søgt om og fået tildelt dansk statsborgerskab jf. lovforslag L227.

Tid og sted

Grundlovsceremonien afholdes torsdag den 6. oktober 2021 kl. 15.30-17.00

Adressen er: Byrådssalen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge

Tilmelding

Som ny statsborger kan du tilmelde dig arrangementet ved at skrive en email til ellen.christiansen@koege.dk eller cdi@koege.dk

Tilmeldingsfrist: senest den 15. september 2021.

Vigtige praktiske informationer

Til ceremonien skal du medbringe følgende:
• Gyldigt ID kort med billede
• Erklæring du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien.
(Erklæringen skal først underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd).

Grundlovsceremonien afholdes i henhold til de anbefalede retningslinjer fra myndighederne omkring COVID19.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du skrive til kommunikationsmedarbejder Ellen Louise Christiansen på email ellen.christiansen@koege.dk eller telefon 24472805