Examinations - prøver

Hver af de 3 danskuddannelser afsluttes med officielle prøver. Tag prøverne som studerende eller selvstuderende hos Center for Dansk og Integration. Prøverne afholdes to gange om året i maj/juni og i november/december. Der holdes ikke sygeeksamen. Læs også om Studieprøven, Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven.

Prøvedatoer

November/december 2022

Skriftlige prøver

Prøve i Dansk 3: 15. november 2022

Prøve i Dansk 2: 16. november 2022

Prøve i Dansk 1: 17. november 2022

Mundtlige prøver

De mundtlige del af prøven ligger i perioden 5.-16. december 2022

Tilmeldingsfrist

Sidste mulighed for tilmelding til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 november/december 2022 er den 5. september 2022

Hvad koster det?

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2, hvis du deltager på modul 1.6 eller 2.6, og Prøve i Dansk 3, hvis du går på modul 5 på Center for Dansk og Integration i Køge.

Som selvstuderende er gebyret 1.434 kr. for at indstille sig til Prøve i Dansk 1, 2 eller 3.

Tilmelding

Hvis du går på et af de afsluttende moduler hos Center for Dansk og Integration, vil din lærer sørger for, at du bliver tilmeldt prøven.

Hvis du er selvstuderende, skal du tilmelde dig på vores online shop.

Vi åbner shoppen for køb lige før- eller efter juleferien og sommerferien. Efter tilmeldingsfristen er din tilmelding bindende.

Gå til vores online shop her.

Er du Handicappet eller ordblind, skal du oplyse om det, når du tilmelder dig. Vi vil derefter kontakte dig omkring, hvilken form for hjælp vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

Husk Legitimation 

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve skal du medringe billedlegitimation, fx:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1 og 2 og hvori, der er placeret en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland

Manglende billedlegitimation til prøven betyder, at du bliver afvist og ikke kan deltage.

Læs mere om legitimation her.

Om prøverne i Dansk 1, 2 og 3

Alle prøver i Dansk 1, 2 og 3 består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. 

De skriftlige prøver i Dansk 1, 2 og 3 afholdes i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Prøven starter kl. 09:00, men du skal møde kl. 08:30. Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke. Vi sender breve om tid og sted til dig før den mundtlige prøve. Prøverne er statskontrolleret og udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Vi holder informationsmøde om prøverne på Dansk 1, 2 og 3, inden prøverne.

Vil du klage over din bedømmelse?

Hvis du er utilfreds med eksaminator og censors bedømmelse af prøven eller med hvordan prøven er forløbet, har du ret til at klage.

Ønsker du at klage skal du afleverer en skriftlig klage til ledelsen hos Center for Dansk og Integration. I den skriftlige klage skal du skrive hvad du vil klage over og hvorfor. Her kan du hente skema til brug ved klage.

Fristen for at klage er senest 4 uger efter du har fået karakteren.

Hvis du ønsker at klage over den skriftlige karakter, kan du få en kopi af din besvarelse udleveret.

Efter du har afleveret din klage, vil ledelsen indhente udtalelser fra eksaminator og censor og sende disse til dig. Herefter har du mulighed for at komme med dine kommentarer. Ledelsen fra Center for Dansk og Integration afgør herefter, om klagen skal afvises, eller om den skal sendes videre til Ministeriet.

Dimissions- og afslutningsfest

Der vil blive afholdt dimissions- og afslutningsfest efter alle mundtlige prøver er afholdt.

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Her kan du læse om Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Kontakt Kontoret
Opdateret af Køge Kommune 22.06.22