Examinations - prøver

Hver af de 3 danskuddannelser afsluttes med officielle prøver. Tag prøverne som studerende eller selvstuderende hos Center for Dansk og Integration. Prøverne afholdes to gange om året i maj/juni og i november/december. Der holdes ikke sygeeksamen. Læs også om Studieprøven, Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven.

Prøvedatoer

November/December 2021

Skriftlige prøver

Prøve i Dansk 3: 9. november 2021

Prøve i Dansk 2: 10. november 2021

Prøve i Dansk 1: 11. november 2021

Mundtlige prøver

6. – 17. december 2021

Tilmeldingsfrist

Sidste mulighed for tilmelding til Prøve i Dansk 1, 2 og 3 november/december 2021 er den 30. august 2021


Hvad koster det? 

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2, hvis du deltager på modul 1.6 eller 2.6, og Prøve i Dansk 3, hvis du går på modul 5 på Center for Dansk og Integration i Køge. 
Som selvstuderende er gebyret 1.1417 kr. for at indstille sig til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3.

Tilmelding

Hvis du går på et af de afsluttende moduler på Center for Dansk og Integration, vil din lærer sørge for, at du bliver tilmeldt prøven. Hvis du er selvstuderende, skal du tilmelde dig på vores online shop.   

Vi åbner shoppen for køb lige før- eller efter juleferien og sommerferien. Efter tilmeldingsfristen er din tilmelding bindende.

Gå til vores online shop her. 

Er du handicappet eller ordblind, skal du oplyse om det, når du tilmelder dig. Vi kontakter dig om, hvilken form for hjælp vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp. 

Husk legitimation

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve skal du medbringe billedlegitimation, fx: 


  1. Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed 
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz  
  3. Pas, som er udstedt af offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1 og 2 og hvori, der er placeret en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland  

Manglende billedlegitimation til prøven betyder, at du bliver afvist og ikke kan deltage. 

Læs mere om legitimation her.

Om prøverne til Dansk 1, 2 og 3

Alle prøver til Dansk 1, 2 og 3 består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. 
På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du se eksempler på tidligere eksamensopgaver

De skriftlige prøver på Dansk 1, 2 og 3 afholdes i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Prøven starter kl. 09:00, men du skal møde kl. 08:30. Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke. Vi sender breve om tid og sted til dig før den mundtlige prøve. Prøverne er statskontrolleret og udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Vi holder informationsmøde om prøverne på Dansk 1, 2 og 3, inden prøverne.

Dimissions- og afslutningsfest

Der vil blive afholdt dimissions- og afslutningsfest efter alle mundtlige prøver er afholdt.


Studieprøven, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Her kan du læse om Studieprøven, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Kontakt Kontoret
Opdateret af Køge Kommune 19.08.21