Sådan tager vi imod flygtninge

I Køge Kommune ønsker vi at give flygtninge en god modtagelse. Læs her, hvordan vi gør før, under og efter, at flygtningene er ankommet til kommunen.

Team Modtagelse og Integration holder til på Center for Dansk og Integration og består er 3 medarbejdere. Du kan læse mere om Team Modtagelse og Integration her.

Inden ankomsten

Inden de nye borgere ankommer til Køge, sørger Team Modtagelse og Integration for klargøring af midlertidige boliger, som flygtningene skal bo i, indtil de får en permanent bolig.  

Herudover bliver de nye borgere inviteret til et velkomstmøde på Center for Dansk og Integration to uger inden de ankommer. Her kommer Team Modtagelse og Integration, sagsbehandlere fra Jobcentret og Ydelseskontoret samt dansklærere. Formålet med velkomstmødet er at give de nye borgere en idé om, hvad der skal ske, når de ankommer, og hvad de kan forvente. De nye borgere bliver også visiteret til dansk, så de allerede inden de flytter til Køge ved, hvilket danskhold de skal starte på, når de ankommer. 

Ankomsten

Når nye flygtninge ankommer til Køge Kommune sørger deres kommende kontaktperson fra Team Modtagelse for at tage imod dem på stationen. Herfra går de sammen op på Rådhuset, hvor de skal møde en økonomisk sagsbehandler, som udbetaler deres integrationsydelse. Kontaktpersonen fra Team Modtagelse viser herefter de nye borgere deres midlertidige bolig og introducerer dem til lokalområdet.  

Efter ankomsten

Ca. en uge efter ankomsten starter de nye flygtninge til danskundervisning. Herudover skal de til deres første møde på Jobcentret, hvor de sammen med deres sagsbehandler får udarbejdet en integrationsplan. Kontaktpersonen fra Team Modtagelse hjælper med at få oprettet bankkonto, Nem-ID og e-Boks, bestille tid hos lægen til generel helbredsundersøgelse og evt. indmeldelse af børn i skole eller dagtilbud. 
Hver torsdag holder Team Modtagelse ’Åben Rådgivning’ hvor flygtninge og familiesammenførte kan komme og få vejledning og hjælp til fx at læse breve, bestille tid hos lægen og andre praktiske ting, som kan være vanskelige, når man er ny i et land. 

Team Modtagelse sørger desuden for hjælp og vejleding ved flytning fra midlertidig til permanent bolig. 

Tværfaglige indsatser og samarbejde med frivillige

Team Modtagelse arbejder tæt sammen med sagsbehandlerne i Jobcentrets Integrationsteam samt Familiecentrets Flygtningeteam for at sikre en god integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. 

Selv om kommunen ifølge Integrationsloven har ansvaret for integrationsindsatsen af flygtninge, spiller frivilliges involvering og engagement en stor rolle i forhold til at blive en del af det danske samfund. Derfor er Team Modtagelses samarbejde med civilsamfundet et helt afgørende element i integrationsprocessen.