Sådan arbejder vi med integration, inklusion og medborgerskab

Læs bl.a. om vores Integrationsråd, integrationspriser og vores politik for inklusion og medborgerskab.

Politik for inklusion og medborgerskab

I Køge Kommune har vi en politik for inklusion og medborgerskab med en vision om at styrke og fordre medborgerskabet gennem aktiv deltagelse i lokalsamfundet. Politiken for inklusion og medborgerskab er én ud af fire politikker og strategier, som dækker erhvervspolitik, arbejdsmarkedspolitik, turisme samt inklusion og medborgerskab. Politikkerne og strategien rummer en række bud på, hvad Køge Kommune skal have fokus på i de kommende år. Alle fire politikker har samme mål; nemlig at skabe job og lokal beskæftigelse.

Dansk og integration under samme tag

Med Center for Dansk og Integration har vi samlet integration og danskundervisning under samme tag. Center for Dansk og Integration varetager danskundervisning til udlændinge og har det koordinerende ansvar for integrationsindsatser og boligsociale indsatser på tværs af forvaltninger i kommunen.  

Integrationsråd

Vi har et Integrationsråd, der består af 14 medlemmer, som repræsenterer etniske grupper i Køge Kommune, frivillige foreninger, Politiet, kursistrådet på Center for Dansk og Integration, boligområder og erhvervsliv. Det nuværende integrationsråd sidder i perioden 2018-2021. Integrationsrådet har høringsret i forhold til nye politikker om integration, inklusion og medborgerskab. På Køge Kommunes hjemmeside kan du følge med i Integrationsrådets arbejde

Integrationspriser

Køge Kommunes Integrationsråd uddeler årligt to priser. Formålet med Integrationsrådspriserne er at få de mange gode ildsjæle og integrationsinitiativer i Køge Kommune frem i lyset. De to priser er:

  • Frivillighedsprisen på 10.000 kr. for kommunens bedste frivillige indsats. 
  • Erhvervsprisen på 10.000 kr. til en virksomhed, der fremmer inklusion og medborgerskab.

Kriterierne for at komme i betragtning til prisen er, at personen, initiativet, virksomheden, organisationen m.fl.: 

  • fremmer etniske minoriteters deltagelse i samfunds- og erhvervslivet i Køge Kommune  
  • fremmer gensidig respekt og anerkendelse
  • styrker fællesskaber og venskaber på tværs af kulturer i Køge Kommune
  • er baseret på et frivilligt, eller helt ekstraordinært engagement, der ligger ud over hvad der kan forventes af vedkommende.

Hent indstillingsskemaet her.

Integrationsprojekter 

Bydelsmødre

I Køge findes der bydelsmødre i Hastrupparken, Ellemarken, Søparken og Karlemoseparken. En bydelsmor taler dit sprog og kan bl.a. hjælpe dig med at få kontakt til andre kvinder, børneopdragelse, fritidsaktiviteter, kontakt til kommunen o.m.a. En bydelsmor har tavshedspligt. 
Vil du gerne have besøg af en bydelsmor eller har du selv lyst til at tage uddannelsen som bydelsmor, skal du kontakte Anja Agbedoglo, akoele.agbedoglo@koege.dk. 

Jobplaneten

Jobplaneten skal etablere fritidsjob til unge i daginstitutioner. Jobplaneten har lokaler i Karlemoseparken, hvor områdets unge kan komme forbi og søge råd og vejledning om fritids- og lommepengejob, beskæftigelse og uddannelse. Tilbuddet udvides senere til Søparken, Hastruppaken og Ellemarken. 
Målgruppe: Fritidsjob for unge i daginstitutioner mv. i alderen 13-15 år.