Kvindenetværk

Køges Kvindenetværk er et socialt netværk for alle kvinder i Køge Kommune. Formålet med netværket er at fremme kvinders styrke og viden igennem forskellige aktiviteter og events på tværs af kultur, etnicitet og social baggrund.

Aktiviteterne styres af kvinderne selv, men understøttes af den Boligsociale helhedsplan i Køge og Køge Kommune. 

Netværket består på nuværende tidspunkt af tre undergrupper:


  • 8. marts Gruppen, der arbejder med at arrangere foredrag og faglige arrangementer, der bl.a. skal styrke kvinders viden om kvinderettigheder i det danske samfund.
     
  • Mindfullnessgruppen, der afholder 1) Mindfulness-og yoga-kursus 2) NADA-forløb på tværs af boligområderne Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken. Kurserne foregår både i dag- og aftentimer.

  • Cafegruppen, hvor kvinder mødes på tværs af etnicitet 


Se mere om Kvindenetværkets aktiviteter på netværkets side på facebook

Har du lyst til at være med i Køge Kvindenetværk, vil du være med til at starte en ny aktivitet op eller bare vide mere, så kontakt Rikke Willesen på tlf. 30 54 83 43 eller mail rikke.willesen@koege.dk.

Kontakt Kontoret
Opdateret af Køge Kommune 20.08.19