Koordinationsfora

Køge Kommune deltager i to fora, hvor boligselskaber, politikere, politi og kommune mødes om boligsociale indsatser. Det sikrer en helhedsorienteret indsats, som giver trivsel og tryghed.

Bestyrelse – Boligsocial Helhedsplan 

Bestyrelsen i den boligsociale helhedsplan har det overordnede ansvar for helhedsplanen 2017-2021 og sikrer samspillet mellem boligsociale og kommunale indsatser, og koordinerer og styrker samarbejdet mellem politikere, kommune og boligselskaber. Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt.


Boligsocialt Forum

Boligsocialt Forum er referencegruppe for bestyrelsen af Helhedsplanen Køge 2017-2021, og har ingen formel beslutningskompetence og koordinerer samarbejdet mellem politikere, boligselskaber og politi om boligsociale indsatser.
Boligsocialt Forum består af syv byrådsmedlemmer, repræsentanter for de fire afdelingsbestyrelser i Hastrupparken samt fra boligselskaberne i Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken, en repræsentant for Køge Lokalpoliti, Midt- og Vestsjællandspoliti, repræsentanter fra Køge Kommune samt Boligsocial helhedsplan. 
Boligsocialt Forum mødes 2 gange årligt.


Vil du vide mere?  

Center for Dansk og Integration har ansvaret for det boligsociale arbejde.  Vil du vide mere om det Bestyrelsen samt Boligsocialt Forum så kontakt:

Rikke Willesen
Specialkonsulent
rikke.willesen@koege.dk
Tlf. 30 54 83 43