Helhedsplan

Søparken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Ellemarken er gået sammen om en boligsocial helhedsplan, der støttes af Landsbyggefonden, boligselskaberne og Køge Kommune.

Helhedsplanen

Den Boligsociale helhedsplan er et 4 årigt projekt, der startede september 2017 og løber frem til 2021. Helhedsplanen afløser den tidligere Boligsociale helhedsplan, der har løbet i perioden 1. maj 2013 til 31. august 2017.

Der arbejdes i de fire boligområder med aktiviteter med fokus på:
• Tryghed og trivsel
• Kriminalpræventive indsatse
• Uddannelse og beskæftigelse
• Forebyggelse og forældreansvar


Læs mere på Helhedsplanens hjemmeside.


Kontakt:

Rikke Willesen
Specialkonsulent
rikke.willesen@koege.dk
Tlf. 30 54 83 43